Archizoik

2011
Duilio Forte Atelier, Milano
ph: Gianluca Corazzelli